Mét diploma van flex naar vast

Schelte en flexwerken in de industrie pasten niet goed meer bij elkaar. Meiwurkje ging samen met de vrolijke 50-plusser op zoek naar een oplossing.

Code 95

Schelte wilde graag werken als beroepschauffeur, net als vroeger, maar zijn code 95 was niet meer geldig. Meiwurkje zocht contact met Bakker Transport en hielp Schelte aan zijn vernieuwde basiskwalificatie om beroepsmatig te mogen chauffeuren.

Schelte: ’50 Plus en tegen mijn verwachting in toch weer aan het werk in mijn geliefde vak. Uitzendbureaus die echt verder helpen. Ze bestaan gelukkig.

‘Een-drietje’

Een half jaar werkte Schelte via Meiwurkje voor de transporteur uit Heerenveen en inmiddels heeft hij een jaarcontract met zicht op een vaste baan. Een mooi resultaat van een gezamenlijke actie van kandidaat, uitzendbureau en opdrachtgever. Geen een-tweetje, maar een ‘een-drietje’.


Meiwurkje werk(t)

Persoonlijke aandacht, deskundigheid en samenwerken. Onze kernwaarden staan voor wat wij belangrijk vinden en hoe we met elkaar omgaan. Ze houden ons scherp en alert. Wij zetten waarden om in echte daden. We doen. Voor onze uitzendkrachten, maar ook voor werkgevers.